La corretja i el meu gos

  • Caminar amb corretja.
  • Caminar amb distraccions.
  • Saber estar amb corretja.