La crida de emergència

Com Construir la crida d’emergència.