bloc

Trasto a “Avancem Junts” (TAA)

26 SETEMBRE 2018 - Del Orejano

El Trasto és un pastor australià nascut a casa al 2014, fill de la nostre Bala, una gossa amb una sensibilitat molt marcada i extremadament dolça.
El Trasto juntament amb la seva guia Ingrid, formen part de l’equip de:
Avancem Junts, que és una entitat formada per un equip multidisciplinari, el qual treballa de manera conjunta amb co-terapeutes canins, on ofereixen programes terapèutics a diferents col·lectius, mitjançant les Teràpies Assistides amb Animals (TAA), on gossos ensinistrats específicament per aquesta tasca, formen part bàsica en les teràpies. Aquests programes tenen com a objectiu promoure millores en la funció física, social, educativa, emocional i cognitiva de les persones, a través del vincle persona-animal com a part integral i activa del procés del tractament, marcant objectius i avaluant les diferents necessitats de forma individual i col·lectiva.

Dit això, volem aprofitar per recordar que el pastor australià és un gos de contacte per a treballar amb el bestiar, així doncs, si es desitja destinar un exemplar d’aquesta raça per a la tasca de TAA, s’haurà de seleccionar degudament al cadell o exemplar per aquesta tasca.