Ventrades

No disposem de cadells actualment.

KAOS & ROSE

Actualment tots els cadells tenen família.

Veure el pare: HARMONY HILL’S MOON WALKER STDcs.

Veure la mare: LAST GOSSIP DEL OREJANO.

17/12/20
(KAOS X ROSE)

Pare: HARMONY HILL'S MOON WALKER

Mare: LAST GOSSIP DEL OREJANO